Vlastníte reštauráciu, jedáleň, bufet, prevádzku rýchleho občerstvenia, alebo iné stravovacie zariadenie a potrebujete sa zbaviť reštauračného odpadu? Spoločnosť LikvidatorLM Vám s tým rada pomôže. • Likvidácia a zber kuchynského odpadu

 • Zabezpečujeme nádoby na odpad

 • Likvidácia a zber použitého oleja

 • Novinka
  Máte kozmetický salón?

  Manikúra,pedikúra a kaderníctvo, máme povolenia na likvidáciu odpadu aj pre Vás.

  Naše ďalšie povolenia:

  --180102--O

  --180104--O

   Kto smie nakladať s odpadom

   S kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi smie nakladať (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) subjekt, ktorý je registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy. Súvisiace nakladanie podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011. Subjekt musí mať platné povolenie s prideleným úradným číslom, ktoré musí používať pri každom styku s orgánom veterinárnej správy a všetkých prepísaných dokladoch súvisiacich s výkonom činnosti pri obchode ako uzatváraní obchodných zmlúv.   Čo sa nesmie a je zakázané

   Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat. Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.


  Likvidátor LM © 2014 | Vytvorené firmou WEB-ZONE , Všetky práva vyhradené.