Regionálna veterinálna a potravinová správa Liptovský Mikuláš schvaľuje činnosť.Likvidátor LM © 2014 | Vytvorené firmou WEB-ZONE , Všetky práva vyhradené.